ŠRAFOVSKA ROBA

Mašinski vijak, vijak za drvo,anker vijci, vijak za lim

Navrtke, matice

Navojna šipka, tiple

Obujmice, šarke, kuke, alka, pričvršćivači

Pop nitne, klešte

Šrafovska roba - High Quality

Hemijske tiple

za šuplje materijale

Hemijske tiple

 OSTALA OPREMA, TIPLE ZA BETON

Anker sa atestom

Anker vijak sa navrtkom


Anker vijak sa navrtkom

Dimenzija
8x85 - 8x95
8x115 - 10x90
10x120 - 10x150
10x180 - 12x100
12x120 - 12x140
12x155 - 12x180
16x145 - 16x200

Karakteristike

1. Područja primene 

* Primenljiv za srednja i teška opterećenja.
* Pogodan za učvršćenje metalnih konstrukcija, metalnih profila,  konzola, podnih ploča, podupirača, kablovskih kanala,    cevovoda, rukohvata, drvenih konstrukcija, greda, rogova ... 
* Koristi se u betonima čvrstoće <C20/25 i prirodnom kamenu  otpornom na pritisak.
* Anker se sme koristiti samo za učvršćenja kod statičkih i   kvazistatičkih opterećenja. 
* Pojedinačna učvršćenja: Ankerisanje u neispucalom betonu  ( u zoni pritiska ). 
* W-F/S se koristi samo u suvim unutrašnjim prostorijama.

Primena - Anker vijak sa navrtkom

2. Prednosti

* Brza montaža.
* Dve dubine ankerisanja za M8, M10, M12.
* Može se opteretiti odmah nakon montaže.
* Sigurnu montažu omogućava primena definisanog momenta  pritezanja prilikom ankerisanja. Pojedinačno učvršćenje
* neispucali beton. W-F/S * galvanizovani čelik. 

 Karakteristike - Anker vijak sa navrtkom

3. Karakteristike

* Anker se učvršćuje širenjem čaure uz kontrolisanu silu / brtni moment. Izrađeni su od galvanizovanog čelika u veličinama M6, M8, M10, M12, M16.

* Podaci o nosivosti su na osnovu testova
iz Wurth laboratorije.

Montaža - Anker vijak sa navrtkom

© Copyright 2022 Techno - Ferum - https://techno-ferum.com